Güncel Bakım Uygulaması Yenilendi

Bakım uygulaması yenilendi

Bir işletmeye ait makinelerin planlı bakımlarının yürütülmesi ve arızalarının giderilmesi için gerekli işlemlerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar. Uygulamanın temeli işletmeye ait ortaya çıkabilecek arızaları önleyebilmek için belirli zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen Planlı Bakımlar ve Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi için geliştirilmiş Arıza bakımları olarak 2 kısma dayanır.

Uygulama aracılığıyla Planlı bakımlar ve Arıza bakımları tanımlanabilir, Tanımlanan Bakımlara ait Talimatlar, Malzemeler ve Kaynaklar eklenebilir. Tanımlanan Bakımlar için iş emirleri oluşturulabilir. Girilen malzemeler için otomatik stok düşümleri yapılır.

Uygulama Özellikleri

  • Bakım planlanması ve planlı bakım uygulamalarının yönetimi.
  • Arıza bakım uygulamalarının yönetimi.
  • Kaynakların takibi.
  • Sarf malzemelerin takibi.
  • Yedek parça ve yardımcı malzemeler için satın alma uygulamalarının takibi.
  • Her bir makine için hem planlı bakım hem de arıza bakım durumlarında üretim dışı kalma sürelerini kayıt altına alarak, makine ve bölüm bazlı üretim kayıplarının takibi.
  • Planlı bakımların standart talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi.
  • Arıza bakım maliyetlerinin takibi.
  • Planlı bakım maliyetlerinin takibi.
  • Dışarıdan alınan servis maliyetlerinin takibi.

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın