Tüm Hatları ile Küçükler Tekstil ERP Projesi ve Dijital Dönüşüm Çalışması Tamamlandı!

2013 yılında Comfytex markası ile Kayseri’ de kurulan Küçükler Tekstil;  300 personeli, aylık 1.500.000 metrelik kumaş üretim kapasitesi ile Türkiye’ nin önde gelen yatak kumaşı üreticilerindendir. Sürdürülebilir ve inovatif ürün kategorileri ile üretiminin %95 ni 72 ülkeye ihraç etmektedir. Comfytex, uzman kadrosu, kullandığı teknolojileri ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile her geçen yıl ihracatını ve yatırımlarını daha da artırmaktadır.

 

Proje künye bilgileri:

Proje Adı: Küçükler Tekstil MES ve ERP Projesi
Proje yöneticisi: Servet AYDIN
Proje süresi: 3,5 ay
Proje yılı: 2022
Kullanıcı sayısı: 100

 

Proje ile WiLoom MES sisteminin kurulmasının yanı sıra, tutarlı ve hızlı raporlamanın yapılabildiği, maliyetlerin ve karlılığın daha şeffaf izlenebildiği, manuel yapılan takipler ve birbirinden bağımsız exceller ile kontrol edilen süreçlerin sistemsel olarak tek bir yazılım üzerinden takibinin sağlanması hedeflenmiştir.

3,5 aylık süre içerinde Leo Textile uygulaması, tekstil sektöründeki en iyi uygulamaları (best practice) barındırması, yüksek uyarlama hızı, minimum özel geliştirme ihtiyacı, Comfytex yönetiminin desteği ve proje ekiplerinin yüksek performansı ile proje hedeflerini gerçekleştirerek numuneden sevkiyata tüm modülleri ile canlı sistemde kullanılmaya başlanmıştır.

Elde Edilen Başlıca Faydalar;

 • Hızlı maliyetlendirme süreci ile ürün ağacı, rota ve proses reçetelerinin tanımlanması, standart maliyetin ve fiyat listelerinin oluşturulması.
 • Kapasite doluluk analizi.
 • İplik ve kimyasal ihtiyaçların hesaplanması.
 • Satın alma süreçleri. (Onaylı, onaysız)
 • Fason iplik durum takibi.
 • İş emirlerinin görsel gantt şeması üzerinden operasyon yüklemelerinin yapılması.
 • Üretim emirlerinin sistemden otomatik olarak alınması, üretim emirlerinin sahaya desen, rapor, çizim vb. belgelerle verilmesi.
 • Üretim süreçlerinin ve malzeme kullanımının izlenmesi.
 • El terminalleri vasıtası ile örme top kes, stoklama, paletleme, adresleme ve sevkiyat işlemlerinin yapılması.
 • Mal kabul aşamasında ham madde kabul testleri ve mamul kalite kontrol işlemlerinin yapılması.
 • Mamul kalite kontrol sürecinde müşteri özel isteklerinin yönetimi ve kontrolü.
 • İkinci kalite, tamir ve hurda süreçlerinin takibi.
 • Ham maddeden mamul ürüne her aşamada lot takibi yapılarak geriye yönelik izlenebilirlik ve üretim takibinin gerçekleştirilmesi.
 • Süreç faaliyetleri ile ilgili hızlı raporlama ve otomatik mail gönderim sistemi ile raporların ilgili kullanıcılara ulaştırılması.
 • WiLoom IOT sistemi ve saha uygulamaları ile üretimin online olarak izlenmesi, randıman ve duruşların takip ve raporlaması.

 

bir yorum bırakın