hikayemiz

Türk tekstil sanayi, son 40 yıldır sağladığı gelişimler ile Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine ulaşmış ve ülke ihracatının lokomotifi durumuna gelmiştir. Toplam istihdamın yaklaşık %10’u tekstil ve hazır giyim sanayi tarafından sağlanmakta ve 10 milyar doları aşan dış satımı ile ülke ihracatına önemli katkı sağlamaktadır. 1980’lerde başlayan ihracat atağının itici gücü tekstil ve hazır giyim sanayi olmuştur.

Türk tekstil sektörünün vizyonu; katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile dünya ticaretindeki payını ve toplumsal refahı arttırmaktır.

GÜNCEL YAZILIM, Türk tekstil sektörünün rekabet gücünü arttırma hedefi ile belirlenen öncelikli teknolojik faaliyet konularını, vizyonumuz olarak kabul edip, üretimin kritik süreçlerinin işlenebilir veriler hale dönüştürülmesini sağlayan otomasyon sistemlerinin tasarımı ile bu verilerin işlenerek işletmelerin performanslarını ve verimliliklerini en üst seviyelere çıkartılmasına katkı sağlayacak ERP yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesi amacı ile 2000 yılında kurulmuştur.

Günümüzde, GÜNCEL YAZILIM, Adana, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Kayseri vb. gibi ülkemizin tekstil üretim kapasiteleri ile öne çıkan illeri ile; Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan, ABD başta olmak üzere birçok ülkede yerleşik, 40’ın üzerinde firmaya kurumsal çözümleri ile hizmet vermiş, %100 Türk sermayeli bir kurum haline gelmiştir.

Endüstri, tekstil, otomasyon, yazılım konularında üst düzey yetkinliklere sahip uzman kadromuz ve 20 yıllık tecrübemiz ile tekstil sektörünün kullanımına sunduğumuz, LEO TEXTILE (tekstil ERP sistemi), WILOOM (tezgah otomasyonu), LEO PULSE (üretim takip ekranları), ürünlerimiz ve ek modülleri sayesinde,  anlık üretim miktarı, makine hızı, operatör randımanı, makine randımanı, sıcaklık ve nem gibi, üretim performansını ve verimini etkileyen parametrelerin tamamını izleyebilmenizi ve iyileştirebilmenizi sağlıyoruz.

Bizi özel kılan, müşteri ihtiyaçlarını detaylı analiz ederek, bir terzi titizliği ile sunduğumuz sürekli gelişen çözümleri hayata geçirebilme kapasitemiz.

 • Üretim süreçlerinin tamamını kapsayan uçtan uca çözümlerimiz (windows, web ve mobile platformlar, siparişten planlama, üretim mamul kalite kontrol ve ara süreçler, numune, satın alma, kartela, fuar, laboratuvar, vb..),
 • Tekstil odaklı dikey çözümlerimiz (fantazi bayan giyim, denim tekstil çözümleri, havlu üretim yönetim sistemi, döşemelik kumaş entegre çözümleri, çözgülü örme vb),
 • Logo, SAP, Axapta vb.. gibi yazılım entegrasyonları,
 • Eliar, Orgatex vb.gibi boya otomasyon sistem entegrasyonları,
 • Penelope desen programı entegrasyonu.

İle tüm ihtiyaçlarınızı kapsayan çözümleri sunabilmek en güçlü yanımız.

Odak noktamız olan tekstil sanayinin yanında, gittikçe artan ve dünya nüfusunun 55%’nin şehirlerde yaşamaya başlaması ile oluşan “akıllı şehirler” kavramını destekleyici, akılcı çözümler üretme ve paydaşlar arasında etkin ve etkili bir iletişim sağlayabilmek için apartman ve site yönetimleri ile sakinlerinin kullanımına özel tasarlanmış ürünümüzKENDİN YÖNET” i, 2014 yılında kullanıcılar ile buluşturduk.

Yeniliklere ve gelişime olan ilgimiz, araştırma ve geliştirmeye olan tutkumuz, AR-GE merkezi başvurumuzun, 1 Ocak 2018 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması ile, çalışmalarımızı ve başarılarımızı bizler için daha da anlamlı hale getirirken, ileriye dönük hayallerimizi hayata geçirebilmek için en önemli motivasyon kaynağımız oldu.

Büyük verinin analitik yöntemler ile işlenmesi ve İmalat Sanayinde kullanımıKobigel projemiz Mayıs 2019’da KOSGEB tarafından ve “Dokuma süreçlerinde iplik kaynaklı kopuşları azaltmayı hedefleyen karar destek sisteminin kurulması” ile ilgili Teydeb projemiz Ekim 2019’da TÜBİTAK tarafından onaylandı.

Bu süreçlerde karşılaştığımız zorluklara çözüm olarak geliştirdiğimiz ARGE YÖNET ürünümüz, AR-GE ve tasarım merkezi kurulumu ve yönetimlerinde ihtiyaç duyulan, 5746 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler ile düzenlenmiş süreçlerde talep edilen raporların hazırlanmasında, PDKS sistemleri ile entegrasyon imkanı, AR-GE merkezi çalışan detayında süre ve dış görevlerin detaylı takibinin yapılması, malzeme, personel ve genel giderler ile amortisman, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, destek ve teşviklerin, proje bazında otomatik dağıtımını kolay, hızlı ve hatasız yapabilmenizi sağlıyor.

Vizyonumuz
 • Tekstil Sektörünün rekabet gücünü arttırmasında katkı sağlayacak Endüstri 4.0 çözümleri konusunda AR-GE faaliyetlerini sürdürmek
 • Tekstil Sektörünün üretim süreçlerinde önemli maliyetlerinden birisi olan enerji tüketimlerinin azaltılması konusunu önceliğimiz kabul ederek, çevre etkisinin azaltılmasına katkı sağlayacak yazılım çözümlerini geliştirmek
 • En iyi çözümlerin araştırılması, bulunması ve sektörde yaygın olarak uygulanabilmesi için, paydaşların kullanabileceği ortak bir platform oluşturmak.
 • Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman seçme, yetiştirme ve yerleştirme konularında kaynak olarak kullanılabilecek, Tekstil Akademisi kurulabilmesi için altyapı çalışmalarını tamamlamak.
 • Yazılım Sektöründe, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilen ve en fazla tercih edilen marka olmak
 • Yazılım çözümlerimizin Yurt Dışı Pazarına açılımını hızlandırarak, Türkiye ekonomisine sağladığımız katkının sürekli artmasını sağlamak
misyonumuz
 • Müşterilerimizin memnuniyet seviyesini sürekli geliştirmek
 • Nitelikli AR-GE Projesi sayısını arttırmak
 • Yeni teknolojilerin sektöre kazandırılmasında Uluslararası fırsatları araştırmak ve desteklerden faydalanmak
 • Ulusal ve uluslararası makale, tez, araştırmalarını çeşitlendirmek
 • Çalışanlarımızın, teknik ve bireysel gelişmelerini destekleyecek her türlü fuar, seminer, eğitim fırsatlarından faydalanmasını sağlamak.
 • Yenilikçi fikir ve ürünlerimizin, ulusal ve uluslararası platformlarda tescilini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.(Patent, Faydalı Model)