LEO TEXTILE ERP MODÜLLERİ

Ürün Ağacı
Ürün ağacı; üretim ve stok takibinin yapıldığı materyallerin kayıtlarının tutulduğu ve nihai ürün ile onun hammaddelerinin ilişkilendirildiği yapımızdır.


Planlama
Bir işletmenin kalbi olan planlama; makine takipleri, stokların karşılaştırılması, planlanan materyalin yarı mamullerinin süreç üzerindeki yeri gibi birçok parametrenin takibi ile daha sağlıklı ilerler.
Üretim
Tüm üretim adımlarını yardımcı programlar üzerinden takip ederek, tek bir kapsamlı program çatısı altında verimli takip sistemi geliştirilebilir.


Stok Takibi
Sistem üzerinde ambar tanımları yapılarak; istenilen stok tiplerinin kaydı ana ambarlar ve işletme içerisindeki ara ambarlarda tutulabilirken, ambarlar arası gelişmiş transfer seçenekleri de mevcuttur.

Boyahane
Ham İplik, Ham Çözgü veya Ham Kumaştan başlayan, terbiye işlemleri ile devam eden ve kalite kontrol çalışmaları ile biten kapsamlı bir yapıdır. Bu kapsam, işletmelere ve kullandıkları ürün çeşitliliğine uygun rota tanımları ile mümkün olmaktadır.
Laboratuvar
Laboratuvar modülü ile giren ürünlerinizin ya da müşteriye gönderilen mamul ürünlerinizin detaylı testlerini yapabilir; sonuçları sizin belirlediğiniz aralıklar dışında olan ürünlerin işletmeye girişini ya da müşteriye sevkini engelleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol
İhtiyaç duyulan tüm kalite parametreleri ışığında dizayn edilen kalite kontrol uygulamaları ile; işletmenin üretime verdiği önemi ve satın alınan hammaddelerin etkilerini rahatlıkla analiz edebilirsiniz.


Sevkiyat
İşletmeler, sevkiyat modülünü kullanarak yapılması gereken sevkiyatlarını planlar, gönderim aşamasında bulunan kontroller ile hataların önüne geçer ve anlık veya geçmişe yönelik izlenebilirlik sayesinde süreçlerine hakimiyet sağlayarak iyileştirirler.
Maliyet
Ürün ağacı Standart Maliyet modülü ile tekstildeki ürün ve üretim parametrelerinin tüm safhalarda ayrı ayrı modellenerek dönem bazında takibi sağlanmaktadır.

Fuar – Kartela
Kartela ve numune kumaşların; üretim sürecinden müşteriye gönderilme sürecine kadar her adımının ayrıntılı bir şekilde takip ve analizini sağlayan modüldür.

Bakım ve Onarım
Bir işletmeye ait tesis, makine ve diğer araç-gereçlerin bakımlarının yapılmasını ve arızalarının giderilmesi için gerekli işlemlerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan sistemdir.
Satın Alma
Satın alma süreci firmalar için en önemli süreçlerden bir tanesidir. Tedarikçi kartlarının ve satın alınacak malzemelerin tanımlanmasından sonra talep, teklif ve sipariş ilişkisi kurularak tam hakimiyet sağlanır.
Sipariş
Cari bilgileri, ürün ağacı, üretim, planlama , maliyet , fiyatlandırma,stok, sevkiyat ve muhasebe modülleri ile doğrudan entegre sipariş yapısı ile sipariş takiplerinizi sağlayabilirsiniz.

Temiz Üretim ZDHC
Sürdürülebilir Hammadde Yönetimi, Sürdürülebilir/İzlenebilir Süreç Yönetimi, Tehlikeli Bileşen İçeren Envanter Yönetimi ve detaylı raporlama ile ZDHC standartlarına uygun temiz üretim yapmanızı sağlayan modüldür.
Numune
Tekstil işletmeleri için yeni ürün çalışma süreçlerini, bunların üretim takibini ve bu çalışmaların arasında bağlantıyı tutabilmek amacı ile geliştirilmiş; daha tutarlı olması amacı ile desen tasarım programları ile entegrasyona açık olan bir yapıdır.
Fiyat Liste
Müşteri grupları, müşteri türleri ve bunlara göre iskontolar ile birlikte özel fiyatlandırma seçenekleri ile dönemsel olarak ürünlerin fiyatlandırıldığı bir yapıdır. Bu yapıda uygulanan fiyat, sipariş girişleri sırasında otomatik olarak ürüne atanabilmektedir.

leo TEXTILE

Güvenilir, gerçek zamanlı bilgi ile sipariş akışı, üretim süreçleri, verim, kalite ve kaynakların kullanılmasını en iyi şekilde takip ederek sürekli gelişimin işletme kültürünüzün bir parçası olmasını, kayıpları azaltarak ekipmanlarınızın en yüksek performansta çalışmasını sağlayacak verilerin izlenmesi ile maliyetlerinizin düşmesini ve daha yüksek bir düzeyde rekabet etmeniz için size avantaj sağlar.

Leo Textile üzerinde gelişmiş bir ürün ağacı yapısı bulunmaktadır. İşletmede stok ve üretim takibinin yapıldığı her materyal için açılan ürün ağaçlarında; o ürünü oluşturan hammaddeler (ürün formuna göre) ayrılarak kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca ürün ağacı üzerinde girilen değerler ile de ilgili tekstil materyalinin belirlenen miktar kadar üretilmesinin ardından; ne kadar hammadde ihtiyacı (birim tüketimler) olduğu da hesaplanmaktadır. Materyalin hammaddelerinin kullanılma oranlarına göre de nihai ürünün kompozisyon hesabı yapılmaktadır. Ürünlerin tanım raporları, tanımlamak için kullanılan isim algoritmaları ve klasik veri alanları dışında takip edilmek istenen ekstra bilgiler ise müşteri talebine göre düzenlenebilmektedir.

Leo Textile sisteminin tüm üretim süreçlerinin başlayabilmesi için sipariş girişinin olması gerekmektedir. Üretimler, sipariş üzerinden yola çıkarak takip edilir. Pazarlama departmanları tarafından yönetilen siparişler ise onay sürecinden geçtikten sonra planlama departmanına düşer. Üretilecek materyale göre siparişler ve bunların takipleri ayrılır. Müşteri talebine göre son nihai ürünün siparişinin girilmesi ile birlikte bu ürünü oluşturan ancak kendi başına da bir stok olabilecek ürünlerin siparişleri hesaplanabilir ve planlama departmanının ilgili ekranlarına plan yapması için düşer. Mamul kumaş sipariş girişi ile birlikte; ham kumaş ihtiyaçları ve siparişi, iplik ihtiyaçları ve siparişi de açılabilir. Açılan bu planlama siparişleri üzerinden ilgili materyali üretmek için gereken adımlar önceden belirlenmiş ya da o an belirlenen akışlar ile planlanır. Planlanma sürecinde; makine takibi, bakiye kontrolleri, termin takibi, yarı mamullerin rota üzerindeki yerleri, stok kontrolleri gibi birçok analiz de yapılabilir. Sistem tarafından verilen iş emri kartları ile da sahada detaylı kontroller gerçekleşir. Üretim adımlarının takibini çok kolay bir hale getiren bu yapı ile birlikte; çok daha kontrollü, doğru üretim adımları ile birlikte doğru ürünlerin daha kıza zamanlarda üretilmesine olanak sağlanır.

İşletme içerisinde yer alan tüm üretim adımları giren hammadde ve çıkan ürün bazında detaylı olarak takip edilebilir. Bu takipler üretim tipine uygun olacak şekilde ana program olan       Leo Textile’ a bağlı olarak çalışır. Üretim takibinin fiiliyata daha yakın olması için üretilecek materyalin; ihtiyaç duyduğu miktar kadar hammaddenin ilgili üretim prosesinin ara deposunda olması da sistemin yaptığı kontroller arasında yer alır. Ayrıca üretim süreci boyunca üretim zaman hesapları gibi çeşitli analiz konusu olan hesaplamalar da yapıldığı için; ilgili departmanlar çalışma verimliliklerini de görebilir. Sistemde yer alan üretim modülü daha çok yardımcı programlar aracılığı ile yapılan üretim bildirimlerinin analiz verilerini tutar ve bu analizler üzerinden müşteri talebine göre oluşturulan raporları sunar.

Ürün ağacı üzerinde kaydı tutulan her materyalin stok takibi Leo Textile üzerinden yapılabilir. Bu stokların ambarlara girişi ise satın alma yolu ile ya da sistemin üretim araçları ile yapılan üretim bildirimleri sonunda olabilir. Ambar yapısını ise iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; ana ambarlar ve ara ambarlardır. Ana ambarlar stokların en küçük birimlere göre ayrılmış ve bir barkod altında tutulduğu ambar biçimidir. Bu ambarlar arasında transfer işlemleri, depo adresleme işlemleri gibi çeşitli işlemler bulunmaktadır. Ara ambarlar ise barkodların ürün lotu bazında yığın halinde tutulduğu biçimidir. Ara ambarlar sistem üzerinde üretim bildirimi yapıldığı zaman; ürün ağacında hesaplanan tüketim oranlarına göre, hammadde tüketimlerinin yapıldığı ambarlardır. Yapılacak tüketim ilgili kişinin belirttiği lot yığınından yapılmaktadır. Stok takibi bir işletmenin en önemli ve bir o kadar zorlu işlerinin başında gelir. Ancak Leo Textile ile yine müşteri talebine göre ambarlar arasında talepler ile transferlerin yönetimi, tüketilecek ihtiyaçların kontrolleri, toleranslar ile çeşitli kontroller yer almaktadır. Stokların etiketlenmesi ve bu etiketlerin tasarımları ise yine müşteri talebine göre düzenlenmektedir.

İşletme içerisinde yer alan tüm depoları, buralarda bulunan lokasyonları, rafları, raf gözlerini,katlarını ve palet, koli, çuval gibi bilgileri ayrı ayrı tanımlayarak işletme içerisinde ürün aramakla geçen zamanı asgari düzeye çekebilirsiniz. Ürünleri barkod veya toplu halde(örn:lot) depo ekranlarında görebilir ve anlık durumlarını raporlayabilirsiniz. Ürünlerin ambarlar arasındaki transferlerini planlı veya plansız olarak gerçekleştirebilir, farklı lokasyonlara gönderim için transfer liste çıktılarını alabilirsiniz. Düzenli olarak sayım işlemleri ile stok teyidini sağlayabilirsiniz. RFID,normal barkod okuyucular veya palm cihazları ile transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Paket veya palet olarak toplu işlemler desteklenmektedir.

 • Hammadde , Ana Ambar ve Mamül Ambar takibi
 • Satınalma Girişi ve İade
 • Fason Üretim Hammadde Transfer
 • Fason Hammadde Takibi
 • Fason Üretim Ambar Girişi
 • Ürün, Lot (Satınalma/Fason/Üretim), Ambalaj (Palet/Koli/Çuval vb.), Kalite (Üretim Kalite Sınıflama), Müşteri , Sipariş , İş Emri ve ambar bazında kırılım
 • Tarih bazında ambar detayları
 • İşletme Hammadde Talep yapısı
 • İşletme Hammadde Transferler-Üretimden İadeler
 • İşletmeler arası hammadde transferleri
 • Üretimler arası özel transfer yöntemleri
 • Boya/Kimyasal Lot Takibi
 • İşletme içi Çözelti takibi
 • İç Tamir ambar yönetimi
 • Dış Tamir Ambar Yönetimi
 • Sevkiyat Hazırlık Ambarı Yönetimi
 • Buffer Ambar Yönetimi
 • Hammadde ve Mamül Ambar tahsisat ve rezervasyon
 • Sevkiyat Ambar Müşteri Risk Yönetimi sevk kontrolleri
 • Üretim ve Ambar Denklik yapıları
 • Envanter takibi

Boyahane üretimleri; Ham İplik, Ham Çözgü veya Ham Kumaştan başlayan, terbiye işlemleri ile devam eden ve kalite kontrol çalışmaları ile biten kapsamlı bir yapıdır. Bu kapsam, işletmelere ve kullandıkları ürün çeşitliliğine uygun rota tanımları ile mümkün olmaktadır.

Tanımlı rotaların içerdiği proseslere ve/veya tercihe uygun olarak farklı üretim programları kullanılabilmektedir. Uygulanan prosesler firmalar arasında farklılık gösterse de LeoTextile mevcut birikimi sayesinde tüm boyahane proseslerini uygulayabilecek program çeşitliliğine sahiptir.

Parti hazırlığı ve transfer gibi terbiye öncesi bazı işlemlerde palm cihazlarına uygun programlar kullanılabileceği gibi bir bilgisayar üzerinde de işlem kullanılabilmektedir.
Boyahane terbiye üretimleri için, uygulanacak prosese göre online veri uygulaması olan LeoPulse ya da daha farklı programlar kullanılabilmektedir.

Boyahane üretimlerinde üretim takibi ve plan müdahaleleri LeoTextile yönetim programından sağlanmaktadır. Takibi önemli bulunan bazı prosesler (Boya Makinası, Apre vb.) için İş Yükleri (Gantt) ekranları kullanılabilmekte, bu ekran üzerinden makine, plan miktarı, sıra değişimi, reçete atama gibi plan müdahaleleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kendine ait Boya/Kimyasal tartım programı bulunan LeoTextile yanı sıra üçüncü parti boya tartım ve dozajlama programları ile entegrasyon da sağlayabilmektedir. Bu sayede üretim yönetimi ve kontrolleri tek program üzerinden sağlanabilmekte, boya ve kimyasal tüketimleri takip edilebilmektedir.

Boya Laboratuvar modülü, işletmede yapılan boya proseslerinde kullanılacak reçetelerin oluşturulması süreçlerini kapsamaktadır.

Temel olarak ön terbiye, boya ve art işlem reçetelerini kapsayan reçete tanımları, boya prosesi aşamasında kullanılacak boya ve boya yardımcı kimyasallarını renk reçetesinden almaktadır. Renk reçetesi çalışmaları Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) ile takip edilmektedir. LYS süreci sonucunda oluşan renk reçetesi diğer reçeteler ile bir araya gelerek parti reçetesini oluşturmaktadır.

Müşteri siparişi, iç sipariş ya da test amacıyla oluşturulan laboratuvar siparişleri ile başlayan LYS süreci, renk reçetesinin onaylanmasına kadar olan tüm süreçleri optimum şekilde takip etmeye olanak sağlar. Genel olarak LYS, Laboratuvar Siparişi, Laboratuvar Planlama, Pipetleme Entegrasyon (Opsiyonel), Laboratuvar Üretim, Tüp Onay Süreçleri (Birim ve Müşteri Onay) ve Renk Reçetesi/Renk Kodu Oluşturma süreçlerini kapsamaktadır.

____________________________

Sistem üzerinde; stok girişleri (satın alınan ya da fason girişleri) ile gelen, numuneler ve üretimden anlık alınan materyaller için test yapma imkanları mevcuttur.  Test süreci için ilk olarak sorumluların çeşitli tanımlar yapması beklenir. Bunlar; uygulanan test tipleri, kullandıkları test metotları, aynı anda ilgili materyale uygulanan testlerin bir arada tutulduğu test paketleri gibi tanımlardır. Daha sonra birbiri ile çeşitli ekranlar ile de ayrılan test tipleri için (stok girişi, numune ve üretim) kullanıcılar test girişi yaparlar ve testlerin sonuçlarını girerler. Daha önce tanımlanmış olan test paketlerinde de ilgili testin kabul görmesi için belirlenen en küçük ve en büyük değerleri girildiği için; test değerinin sistemsel sonucu otomatik olarak hesaplanır. Müşteri isteğine göre bu sonuç operatör tarafından nihai karara bağlanır. Yine müşteri talebine göre stok girişi ya da üretim testi gibi testler sistemde otomatik oluşturulur ve sadece operatörler tarafından sonuçları girilir. Bu modül ile birlikte analiz ekranları ve test sonuçlarına ilişkin raporlar da oluşturulur. Laboratuvar modülüne sahip olan bir işletme test sonuçları istenilen değerde olmayan ürünlerin işletmeye girişini veya işletmeden müşteriye sevkini de sistemsel kontrollerle durdurabilir.

Leo Textile üzerinde ham kumaş kalite kontrolü ve mamul kumaş kalite kontrolü bulunmaktadır. Bu işlemler ana programa bağlı olan yardımcı programlar üzerinden yapılmaktadır. Kalite aynalarına bağlanan metre sayaçları sayesinde akan kumaş ile aynı anda sistem üzerinde de metre verisi ilerlemektedir. Ayrıca kantar üzerinden de otomatik veri alındığı için operatörün üzerindeki iş yükü önemli ölçüde azaltılmış olur. Daha basit kalite kontrol seçeneklerinin mevcut olmasının yanında; daha çok mamul kalite kontrolde müşterilerin kalite standartlarına uygun optimizasyonlu ya da optimizasyonsuz kalite kontrol seçenekleri de mevcuttur. Tüm sistem tek bir program çatısı altında toplanacağı için; başka programlar ile herhangi bir entegrasyona gerek kalmadan bir işlem akışının içerisinde kalite kontrol süreçleri rahatlıkla gösterilebilir.

Sevkiyat modülü ile; mamul ambarınızda bulunan ürünleri gönderime hazır hale getirerek sevkiyat anında yapılacak olan barkod okutma ve liste hazırlama işlemlerini hızlandıracak paket listeleri hazırlanabilir. Oluşturulacak olan sevkiyat listelerinde sipariş veya müşteri değişikliği yapılabilmektedir. Planlama veya pazarlama birimi tarafından sevkiyat birimi için sevk emirleri hazırlanarak sevkiyatların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlanabilir. Palm cihazları ile barkod okutma veya RFID etiket okutma ile sevkiyatta oluşabilecek yanlış gönderilerin önüne geçilir. Müşteri talebine göre çeki listesi, müşteri barkodu ve diğer çıktılar tasarlanır. Oluşturulan irsaliyeler muhasebe programlarıyla entegre olarak kullanılabilmektedir. Araç planı ile farklı adreslere yapılacak olan sevkiyatlar ve kapasite kullanımları yönetilebilmektedir. Sevkiyat işlemlerinin kurgusu firmanın çalışma şekline göre parametrik olarak özelleştirilebilmektedir.

Ürün ağacı Standart Maliyet modülü ile tekstildeki ürün ve üretim parametrelerinin tüm safhalarda ayrı ayrı modellenerek dönem bazında takibi sağlanmaktadır.

Fiili Maliyet modülü ile ilk girdiden son mamül ürüne kadar tüm safhalardaki üretim maliyetleri detaylı olarak takip edilebilmektedir. Maliyet merkezleri bazında direk ve endirekt giderler tüm hesap kırılımları ile muhasebe enterasyonları ile oluşturulmaktadır. Detaylı Envanter yapısı ile hammadde, işletme ve mamül ambarlar parametrik maliyet hesaplama yöntemleri ile oluşturulmaktadır. Fason hizmet alımı ve fason üretim yapısı gerçek fiyatlı olarak yansıtılmaktadır.

Pre-Cost modülü ile müşteri bazında verilen fiyat tekliflerinin maliyet detayları girilerek oluşturulması sağlanmaktadır. Referans ürün ile maliyet detayları oluşturularak; hammadde , üretim hesaplama parametreleri ile dinamik ve hızlı maliyet hesabı yapabilmektedir.

Müşteri Fiyat Listesi modülü ile standart maliyeti oluşturulan ürünlerin müşteri bazında dinamik hesaplama yöntemleri ile esnek fiyat listeleri oluşturulmaktadır. Müşteri Sipariş girişi Fiyat Listeleri üzerinden maliyet ve karlılık analizleri yapılarak girilebilmektedir.

Kartela ve numune kumaşların; üretim sürecinden müşteriye gönderilme sürecine kadar her adımının ayrıntılı bir şekilde takip ve analizini sağlayan modüldür.

• Sınırsız kullanıcı tanımlaması yapılabilmektedir.
• Ekranlar kullanıcı bazında yetkilendirilebilmektedir.
• Analiz ekranlarından excele veri aktarımı yapılabilmektedir.
• Ürünler ve tüm alt ürünleri (renk, varyant) tek ekrandan yönetilebilmektedir.
• Sisteme ürün ve yıkama talimatı resimleri yüklenebilmektedir.
• Farklı ürünleri seçerek grup kartelası oluşturulabilmektedir.
• Müşterilerden gelen kartela ve numune siparişleri hızlı bir şekilde sisteme girilebilmekte, detaylı sipariş durumu takibi yapılabilmektedir. Ayrıca sipariş detayı sevkiyat esnasında otomatik olarak sistem tarafından da kaydedilebilmektedir.
• Üretilen her kartela için barkod basılabilmekte, yapılan üretimler ayrıntılı bir şekilde ekran üzerinden takip edilebilmektedir.
• Sistem tüm barkod yazıcılar ile çalışabilmekte, talep edilen ölçüler doğrultusunda etiket tasarımı yapılabilmektedir.
• Anlık kartela ve numune kumaş stoğu takibi yapılabilmektedir.
• Barkotlu stok takibi yapılabilmektedir.
• Sipariş bazında kartela ve numune kumaş sevkiyatı yapılabilmekte, ekran üzerinde yapılan sevkiyat analizlerine ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilmektedir.
• Sevkiyat çeki listesi alınabilmekte, talep edilirse pdf formatında kaydedilerek müşteriye mail atılabilmektedir.
• Kartela ve numune kumaş ile ilgili yapılan tüm işlemler (sipariş, üretim, stok, sevkiyat ve fuar) için analiz raporlarına sistem üzerinden ulaşılabilmekte, gelen talepler doğrultusunda raporlar düzenlenebilmektedir.
• Kartela ve numune kumaş takibi yapan firmalarda ilgili birimler ile görüşerek yerinde analiz yapmakta ve analiz doğrultusunda firmaya en uygun projelendirme sunulmaktadır.

Uygulamanın temeli işletmeye ait ortaya çıkabilecek arızaları önleyebilmek için belirli zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen Planlı Bakımlar ve Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi için geliştirilmiş Arıza Bakımları olmak üzerine 2 kısma dayanır.

Uygulama aracılığıyla Planlı bakımlar ve Arıza bakımları tanımlanabilir, Tanımlanan Bakımlara ait Talimatlar, Malzemeler ve Kaynaklar eklenebilir. Tanımlanan Bakımlar için iş emirleri oluşturulabilir. Girilen malzemeler için otomatik stok düşümleri yapılır.

Bakım Uygulamasının desteklediği özellikler

 • Bakım planlanması ve planlı bakım uygulamalarının yönetimi
 • Arıza bakım uygulamalarının yönetimi
 • Kaynakların takibi
 • Sarf malzemelerin takibi
 • Yedek parça ve yardımcı malzemeler için satın alma uygulamalarının takibi
 • Her bir makine için hem planlı bakım hem de arıza bakım durumlarında üretim dışı kalma sürelerini kayıt altına alarak, makine ve bölüm bazlı üretim kayıplarının takibi
 • Planlı bakımların standart talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi
 • Arıza bakım, Planlı bakım ve dışarıdan alınan servis maliyetlerinin takibi

Talep Yönetimi;

Tek akranda bütün talepler görülebilir, farklı yetkilendirmeler yaparak talep onaylama süreci yönetebilir, farklı lokasyonlarda bulunan operasyon talepleri tek merkezden takip edilebilir. Taleplerden çeşitle şekillerde teklif oluşturulabilir veya direkt satın alma siparişi oluşturulabilir. Firma birimlerinin talep miktar ve karşılanma oranları analiz ekranları ile kolayca ulaşılabilir bir yapıdadır.

Teklif Yönetimi;

Sisteme kaydedilmiş tedarikçilerden, sistem üzerinden açılan taleplere istinaden teklif oluşturulabilir, gelen teklifler yine sistem üzerinden kıyas yapılarak en uygun teklif üzerinden sipariş işlemleri gerçekleştirilebilir. Tekliflerin hangi birimlerin taleplerine istinaden alındığı ve hangilerinin siparişe dönüştüğü analiz ekranlarından kolaylıkla takip edilebilir. Geçmiş tekliflere ulaşılarak yeni teklifler değerlendirilebilir.

Sipariş Yönetimi;

Girilen talep veya alınan teklif üzerinden sipariş oluşturulabileceği gibi, tedarikçi, ödeme şekli, miktar, fiyat vb. tüm bilgiler girilerek direkt sipariş oluşturulabilir. Oluşturulan siparişler için hazırlanan sipariş formu tedarikçiye sistem üzerinden mail atılabilir. Siparişlerin geliş miktarları, tarihleri, ve iade miktarları analiz ekranlarından rahatça kontrol edilebilir. Siparişlerin hangi talep veya tekliflerden oluşturulduğu bilgisine tek tıkla ulaşılabilir.

Talep – Teklif – Sipariş Onay Yapılar;

Talep, teklif, ve siparişler için ilgili birimlere özgü onay akışları tanımlanabilir, onay yetki devri gerçekleştirilebilir. Miktar ve fiyat baz alınarak özel onay yetki sınıflandırması yapılabilir.

Raporlama;

Satın alma takibi yapılırken, departman, personel, satın alma sorumlusu, bütçe kalemi , tarih, ürün ve tedarikçi bazlı raporlar çekilebilir.

Sözleşme Yönetimi;

Sabit miktar ve tarih aralığına uygun olarak belirlenen sözleşmeler sisteme yüklenebilir ve sözleşme üzerinden sipariş oluşturulabilir. Sözleşmelerin tarihsel bazda aktiflikleri kontrol edilebilir.

Depo kabulleri ve satın alma sipariş entegrasyonu;

Satın alma siparişleri bazında depo kabulleri gerçekleştirilebilir ve yine iade süreçleri satın alma siparişi baz alınarak takip edilebilir. Gerekli irsaliye işlemleri sistem üzerinden yürütülebilir.

Müşteri sipariş yönetimi ERP modülleri ile entegre yapısı sayesinde; sipariş girişlerini kolay ve hızlıca yapabilirken, anlık olarak üretim ve sevkiyat durumlarını da takip edebilirsiniz. Sipariş girişlerinde müşteri seçimi, sevk firma bilgileri, fatura firma bilgileri, ödeme şekli, teslim şekli, navlun bilgileri ayrı ayrı seçebildiğiniz karmaşık sipariş senaryoları desteklenmektedir. Planlama birimi ile mevcutta bulunan iş yüklerine göre ön görülen termin tarihleri konusunda onay mekanizması ile doğru sevkiyat terminleri verebilirsiniz. Üretim takibi ve cari takibini anlık olarak gözlemleyebilir ve bilgilendirme maillerini sistem üzerinden otomatik olarak gönderebilirsiniz.

Sürdürülebilir Hammadde Yönetimi (INPUT)

 • Elyaf ve İpliğin; Organic ve Recycled Olmasının Sistemsel Yönetimi
 • Hammadde Stok Girişleri Belge Numaralarının Kayıt Altına Alınması
 • Sürdürülebilir Sertifikaya Sahip Hammaddelerin Depo Yönetimlerinin Sağlanması
 • Sürdürülebilir Tedarikçi-Sertifika Yönetimi
 • Hammadde Şeffaflık İlkesi İle Tedarikçi Değerlendirme Yapılabilmesi
 • Sürdürülebilir Belge Yönetimi

Sürdürülebilir/İzlenebilir Süreç Yönetimi (PROCESS)

 • Maddelerin Tedarik Aşamasından İtibaren Potansiyel Ve Gerçekleşen Risklerin Elimine Edilmesi
 • ESİS Entegrasyonu İle Anlık Su ve Atık Su İzleme Sistemi
 • OrgaTEX Entegrasyonu İle Kumaşların Parti Bazında Kimyasal Kirlilik Yüklerinin İzlenmesi
 • LEO PULSE Boyahane Terbiye Üretim IOT Çözümü İle İzlenebilirliğin Sağlanması
 • Kimyasalların, Oeko-Tex, Eco Passport, ZDHC MRSL, GOTS vb. Standart Uyumluluğunun Takip Edilmesi
 • Wiloom Dokuma Otomasyon IOT Çözümü İle Sürdürülebilir Üretim Göstergelerinin Sağlanması
 • Tehlikeli Maddelerin Kullanımında Sürdürülebilirliğinin Kontrol Edilmesi
 • Tehlikeli ve Yasaklı Bileşenler İçeren Ürünlerin İzlenmesi

Tehlikeli Bileşen İçeren Envanter Yönetimi (OUTPUT)

ZDHC Raporlama

Kimyasal Deşarj Oranları, Kimyasal Tüketim Analizi, Kimyasal Uyumluluk Analizi ve Kimyasal Tüketim Pozitif Listesini günlük/aylık ve yıllık olarak LEO Textile uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

ZAMAN AŞIMINA
UĞRAMAYIN

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolor.

Lorem ipsum dolor

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolor.

Lorem ipsum dolor

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolor.

Lorem ipsum dolor

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolor.

Lorem ipsum dolor