ALTINSU Tekstil BİR KEZ DAHA Güncel Yazılım’I TERCİH ETTİ!

Güncel Yazılım’ın ilk müşterilerinden olan Altınsu Tekstil’e 2016 yılında dokuma ve boyahane yenileme projesi yapılmıştı. Altınsu Tekstil’in üretim hayatına yeni başlayan filament iplik fabrikasında da Güncel Yazılım ile iş birliği içerisine girildi. Spinning, tekstüre ve büküm hatlarının yer aldığı bu fabrikada da baştan sona Leo Textile kullanılmaya başlandı. Ana proje kapsamında büküm makinaları ile otomasyon projesi de gerçekleştirildi.

Proje künye bilgileri:

Proje Adı: Altınsu İplik ERP Projesi, Büküm Otomasyon Projesi
Proje Ekibi: Koray Yaman, Tolga Akay, Metin Özkan, Sema Aydın
Proje süresi: 3 ay
Proje yılı: 2021
Kullanıcı sayısı: 60


Fonksiyon/Çözüm Kapsamı:

Ürün Ağacı, Stok ve Ambar Takibi, MPS ve Müşteri Siparişleri, Üretim Planlama (Gantt şeması), Üretim Saha Uygulamaları, Laboratuvar İşlemleri, Satın alma Süreci, Maliyet, Sevkiyat, Hammadde İhtiyaç Analizi, Analiz Raporları, Dashboards, Anlık Büküm Makinalarının Otomasyon ile Takibi, Verimlilik Hesapları

Müşteri Bilgi:

1993 yılında Hasan Altınsu tarafından Barakfakih Organize Sanayi bölgesinde kumaş üretimi yapmak için kurulmuştur. Yıllar içinde üretim kapasitesini gittikçe büyüterek 2 farklı lokasyon da 40000 m2’yi aşan kapalı alanda Cipsten Kumaşa Tam Entegre bir Üretim Tesisi haline gelmiştir.  Artan üretim kapasitesi ve güçlü ekibi, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla dünyada talep gören bir tekstil markası olmayı hedeflemektedir.

Proje Kapsam / Hedef:

Altınsu Tekstil İplik Fabrikasında siparişten sevkiyata üretimin detaylı olarak takip edilmesi, süreçlerin standartlaştırılıp izlenebilirliğin arttırılması ve mevcutta kullanılan Dokuma yazılımı ile entegrasyonun sağlanması için Leo Textile ERP Yazılımının geliştirilip kullanılması hedeflenmiştir. Bunun dışında büküm makinalarına takılan WiLoom otomasyon sistemi ile cihazların anlık takibi ve ERP ile entegrasyonunun yapılması amaçlanmıştır.

Proje ekibimiz tarafından sahada süreç analizleri, çevrimler ve departman yöneticileri ile toplantılar yapılmış, sonucunda ise Altınsu İpliğin süreçlerini en verimli şekilde takip edebilmesi için Leo Textile ERP Yazılımı kurulmuştur.

2021 Haziran ayında başlayan proje Altınsu Tekstil yönetiminin desteği ve proje ekibinin özverili çalışmaları ile Eylül 2021’ de başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

 

 

 

Elde Edilen Başlıca Faydalar;

 • Ürün Ağacı tanımlamalarının yapılması.
 • Hammadde İhtiyaçlarının Hesaplanması.
 • Gerçek zamanlı ve doğru veriye hızlıca ulaşılması.
 • Kişiye olan bağımlılığın ortadan kalkmış olması.
 • İş süreçlerinde ve kalitede standartlaşmaya ulaşmak için yönlendirici raporlar sunması.
 • Sipariş ve stok yönetiminin sağlanması.
 • Üretim planlaması yapılırken Gantt çizelgesinin kullanılması sonucunda daha doğru kararlar veriliyor olması.
 • Spinning, tekstüre ve bükümde takım takibi.
 • Üretim emirlerinin ve etiketlerin sistem üzerinden verilmesi.
 • El terminalleri vasıtası ile stoklama, adresleme ve sevkiyat işlemlerinin yapılması.
 • Sistem üzerinden maliyet- kar analizlerine ulaşılabiliyor olması.
 • Mal kabul aşamasında ham madde laboratuvar testleri.
 • Makina parametreleri ve hammadde lotlarına göre oluşturulan sistematik üretim lotlama yapısı.
 • Üretimin lotlu takibi ile geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması.
 • Süreç faaliyetleri ile ilgili Vardiya bazında Günlük – Haftalık – Aylık raporları oluşturulabilmekte ve otomatik mail gönderim sistemi ile oluşturulan kurallara göre ilgili kullanıcılara ulaştırılması.
 • Yönetimin stratejik karalar için ihtiyaç duyduğu raporlara en hızlı şekilde ulaşması.
 • Büküm makinalarına otomasyon sisteminin kurulması.
 • Otomasyon sistemi ile birlikte üretim duruşlarının takibi ve randıman hesapları.

bir yorum bırakın